Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com  

(Cep):

0542 414 08 77 -0506 449 38 84

E-Posta:

mzgunenc@yahoo.com

 

Doc.Dr Mustafa Ziya Gunenc

Bulunduğu il: İstanbul/Türkiye
Medeni Durum:Evli
Yabancı Dil: İngilizce

Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-1986

 

Doc.Dr Mustafa Ziya Gunenc

-Strasbourg Üniversitesi Fransa 2011: Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitimi

-Bern  Üniversitesi  Kadın Hastanesi (İsviçre).; 1990…   Jinekolojik  laparoskopi, lazer  cerrahisi - Yardımcı Üreme Teknikleri ve IVF (Tüp Bebek)


-Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi.;      1995        Jinekolojik  Kanser cerrahisi


-Sevgi Hastanesi.;                                 1996       Yardımcı Üreme Teknikleri ve IVF


-Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi.;       1997       Yardımcı Üreme Teknikleri ve IVF


-Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Metropolitan Florance Nightangale Hastanesi 2005-2006  Endoskopik Lazer Cerrahisi ve Tüp bebek  ünitesi


T.C.  Sağlık Bakanlığı AÇSAP Tarafından ÜYTE  konusunda yeterli ve uygun olduğuma dair belge verilmiştir. 

Strasbourg Üniversitesi Fransa 2011: Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitimi (FRANSA)

Bern Üniversitesi Kadın Hastanesi Laparoskopik Cerrahi (İSVİÇRE )

Bayındır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ( ANKARA )

Gren - ART Tüp Bebek Merkezi ( ANKARA )

Sevgi Hastanesi Yardımcı üreme Teknikleri ( ANKARA )

Gayrettepe Florance Nightangale -Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği -

Yardımcı üreme Teknikleri ve Endoskopik Cerrahi ( İSTANBUL )

TC Maltepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

(İSTANBUL )

Üniversal Hospitals Group Taksim Alman Hastanesi Kadın Hastalıkları

ve Doğum Kliniği

 

 

Menoraji Tedavisinde Histeroskopik Endometrium Rezeksiyonu (1991)

 

 

Dr.Özlem Örgül; Benign over kistlerinin laparoskopik tedavisi. (1996)

Dr. Mesut Özsoy; Stress inkontinans tedavisinde laparoskopik BURCH kolpo suspansiyonu. (1996)

Dr. Günseli Gündüz; HSG, histeroskopi ve laparoskopinin tanısal değerleri. (1997)

Dr. Mehmet Turgut; Vizüel analog skala ile LUNA operasyonlarının etkinliğinin araştırılması.  (1997)

Dr. Hakan Yılankırkan; Laparoskopik ve laparotomik myomektomi sonuçlarımız. (1997)

Dr. Münevver Kıral; TAH+BSO yapılan premenopozal hastalarda hormon seviyeleri. (1998)

Dr. Müjde Koyuncu: Kliniğimizde hipertansif gebelerin değerlendirilmesi. (1998)

Dr. Ertan Aydın: Stress inkontinans tedavisinde laparoskopik ekstraperitoneal polypropylen mesh ve endotacker kullanılarak BURCH kolpo-suspansiyonu. (1998)

Dr. Yeşim Şafak; Postmenopozal osteoporozda Oleandronat, Didandronat  ve HRT karşılaştırmalı etkileri.  (2001)

Dr. Şule Gürsoy; Özel; Lojistik regresyon analizi ile ovaryen kitlelerin benign malign ayırımı. (2001)

Dr. Şule Gürsoy; Özel; Lojistik regresyon analizi ile ovaryen kitlelerin benign malign ayırımı. (2001)

Dr. Bayram Aydın; Postmenopozal kanamalarda TVS ile endometrial kalınlık ölçümü ve patoloji sonuçları. (2002)

Dr. Gürcan Bebitoğlu; HRT kullanımı sonrasında mammografik dansite değişimleri. (2002)

Türk Jinekoloji Derneği

Ankara Jinekoloji Derneği    (1999-2001 yönetim kurulu üyesi )

Ankara Tabipler Odası

Türk Alman Jinekoloji Derneği

Jinekolojik Endoskopi Derneği

Türkiye Menapoz Derneği

 

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Gunenc Z; Bingol B; Gedikbasi A; Yesildaglar N; Erkaya S. Opinions concerning male and female sterilisation in Turkey The European Journal of Contraception&ReproductiveHealthCare 2009; 14(5):1-4.

A2. Bingol B; Gunenc MZ, Yılmaz M, Biri A, Tiras B, Guner H. Effects of lower dose hormone therapy on glycemic control, lipid metabolism and cardiovascular risk parameters. Arch Gynecol Obstet 2010; 281: 857-864.

A3.Gedikbasi A, Oztarhan G, Gunenc Z, Yıldırım G, Arslan O, Yıldırım D, Ceylan Y. Preeclampsia due to nonimmun fetal hidrops, Mirror sydrome and review of literature. Hypertension In Pregnancy, 2010; doı:10.3109/ 10641950903323244.

A4. Karaman Y, Bingol B, Gunenc Z, Akın O. Enterobius vermicularis infection in uterine cavity mimicking endometrial cancer: a case report. Gynecological Surgery 4:217-219, (2007).

A5. Karaman Y, Bingol B, Gunenc MZ. Prevention of complications in laparoscopic hysterectomy, experience with 1120 cases performed by a single surgeon. Journal of Minimally Invasive Gynecology. Jan-Feb;14(1):78-84.(2007).

A6. Günenc MZ, Bingol B, Yesildaglar N. Laparoscopic management of cornual ectopic pregnancy associated with trophoblastic disease, a case report. Gynecological Surgery,4;201-207, (2007).

A7. Karaman Y, Bingol B, Günenc MZ. Laparoscopic transabdominal isthmic cerclage in a case of cervical agenesis and a successful pregnancy with ICSI: a case report. Gynecological Surgery. ISSN:1613-2076 (print);1613-2084, July, (2006).

A8. Onalan R, Onalan G, Günenc Z, Karabulut E. Combining 2nd-trimester maternal serum homocysteine levels and uterine artery doppler for prediction of preeclampsia and isolated intrauterine growth restriction. Gynecol Obstet Invest;61(3):142-8. (2006).

A9. Günenç MZ, Yesildaglar N, Bingol B, Onalan G, Tabak S, Gokmen B. The safety and efficacy of direct trocar insertion with elevation of the rectus sheath for pneumeoperitoneum Surgical Laparoscopy, Endoscopy and Percutaneous Techniques Apr; 15 (2):80-1. (2005).

A10. Onalan G, Onalan R, Selam B, Akar M, Günenc Z, Topcuoglu A. Mood scores in relation to hormone replacement therapies during menopause: a prospective randomized trial. Tohoku J Exp Med. Nov;207(3):223-31, (2005).

A11. Yeşildağlar N, Erkaya S, Uygur D, Göl K, Bingöl B, Günenç Z. Efficacy of pulsed estrogen therapy in relatively younger patients with surgically induced menopause Hum Reprod. 19 (1); 210-213, (2004).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Gedikbaşı A, Akyol A, Günenç Z, Yıldırım G, Sudolmuş S, Canaz E, Ceylan Y. Outcomes of second trimester pregnancy terminations in prior ceserean section: comparing of two regimens. 19. World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Hamburg, 2009 (sunum).

B2.Gedikbaşı A, Öztarhan K, Günenç MZ, Yıldırım G, Arslan O, Yıldırım D, Ceylan Y. Preeclampsia due to fetal non immune hidrops. Mirror syndrome and review of literature. 19. World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Hamburg, 2009 (poster).

B3.Halicigil C, Günenç Z, Akman M.A, Bingol B, Avcil F, Erol P, Gunduz S, Ozden H, Karaman Y. The comparison of five percent and ten percent oxygen concentration in human embryo culture in terms of IVF/ICSI outcome. 23rd qnnual meeting of ESHRE, Lyon, France. 2007(sunum)

B4. Karaman Y, Akman MA, Gunenc Z, Gunenc B, Erol P, Ozden H, Gunduz S, Avcıl F, Halıcıgil C. Comparison of glass syringe (Hamilton) and tuberculin syrşnge (Braun_ F.inject) for embryo tranfer in IVF&ICSI cycles. ESHRE, Lyon, France. 2007(poster).

B5. Günenç MZ, Yesildaglar N, Bingöl B., Önalan G, Tabak S, Gökmen B. The safety and efficacy of direct trocar insertion with elevation of the rectus sheath for pneumeoperitoneum. ESGE, Strasbourg, Fransa, 2006 (sunum)

B6. Karaman Y, Günenc MZ. Bingol B, Comparison of laparoscopic assisted vaginal hysterectomy and pelvic and para-aortic lymphadenectomy with traditional laparotomy in patients with stage I and II endometrial cancer. ESGE, Strasbourg, Fransa, 2006 (sunum)

B7. C. Halicigil, Günenç Z, S. Gunduz, F. Avcil, P. Erol, H. Ozden, T. Abacioglu, Y. Karaman Embryo transfer (ET) outcome of Day 2 and Day 3 transfers in patients less than 7 metaphase two oocytes in two different age groups in intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles ASRM, America, 2006 (Poster).

B8. Karaman Y, Günenc Z, Gunenc BB, Gunduz S, Avcil F, Erol P, Ozden H, Onen A, Halicigil C. Cook and Wallace soft embryo transfer catheters yield comparable pregnancy out comes following intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and embryo transfer. ASRM, America, 2006. (Poster).

B9. Bingol B; Günenc MZ, Yesildaglar N, Biri A, Tiras B, Guner H. Effects of lower dose hormone therapy on glycemic control, lipıd metabolism and cardiovascular risk parameters. ASRM, America, 2006. (Poster)

B10..Karaman Y, Bingol B, Günenc MZ. Laparoscopic transabdominal isthmic cerclage in a case of cervical agenesis and a successful pregnancy with ICSI: a case report". ASRM, America, 2006 (Poster)

B11. Günenc Z, Bingol B, Gunduz S, Avcil F, Erol P, Ozden H, Karaman Y, Halicigil C. Comparison of two different sequential culture media systems in ICSI cycles. ESHRE, Italy, 2006. (Poster)

 

B13. Gökmen B, Gökmen O., Günenç Z., Mild Endometriosis and Ovulatory Disfunction: Effect of Laparoscopic Electrocauterization Treatment ESHRE ESCO 2nd Joint Meeting 1990 Italy (sunum)

B14. Gökmen B., Çamlı L., Günenç Z. Intraservical Application of Prostaglandin E2 Gel for Induction of Postterm Pregnancy. Eshre Esco 2nd Joint Meeting 1990 Italy (sunum).

C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda çeviriler;
C1. Günenc MZ, Aslan O. Kardiovasküler hastalıklar Bölüm 44, Williams Obstetrik 23. Basım. 2009

C2. Günenç MZ, Saygı S. Böbrek ve üriner sistem hastalıkları. Bölüm 48, Williams Obstetrik 23. Basım. 2009

C8. Günenç MZ, Sargın A. Gebelik kayıpları (Abortuslar) Bölüm 9, Williams Obsterik 23. Basım. 2009

 

C10. Bingol B, Gunenc MZ. Preterm membran rüptürü, Yüksek riskli gebeliklerde tanı ve tedavi protokolleri2008

C11. Günenç MZ,. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite. Obstetrik ve Jinekoloji. 2007

C12. Günenç MZ, Pelvik Taban Destek Bozuklukları ve Ürojinekoloji. Obstetrik ve Jinekoloji. Çeviri editörü: Prof.Dr. Haldun Güner, 2004.

C13. Günenç MZ, Özel Girişimler. Obstetrik ve Jinekoloji. Çeviri editörü: Prof.Dr. Haldun Güner, 2004.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler .:
D1. Günenc Z, Bingol B, Celik A, Bozkurt S, Ozekici U. Intertisyel (kornual) gebeligin laparoskopik tedavisi, vaka sunumu - Laparoscopic surgery of interstitial (cornual) pregnancy,a case report. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 2009 August.

D2. Günenç MZ, Bingöl B, Tabak S, Aydınuraz B. Peritoneal Tuberculosis with elevated Ca 125 levels, A diagnostic challenge Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine, Volume:11, 3:215-218; 2005.

D3. Bingöl B. Günenc M Z. Ovulasyon indüksiyonunda Luteinizan Hormon'un rolü. Türkiye Klinikleri 14;(2) ; 120-125, 2004

D4. Bingöl B, Günenç MZ. Adnexial torsion tedavisinde laparoskopik güncel yaklaşım. Türkiye Klinikleri, Sayı 2, 108-112, 2005.

D5. Önalan G. Günenç MZ, Ergün Y, Kayhan RI. Vulvar Leiomyoma. GORM Vol:9 No;2 134-135, 2003

D6. Günenç Z, Önalan G, Aydoğmuş S, Özsoy M, Aydın E, Bebitoglu G, Gökmen B.Stres inkontinans tedavisinde laparoskopik extraperitoneal polypropylen mesh ve endotacker kullanarak BURCH kolposuspansiyonu. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 11: 257-261, 2001.

D7. Turgut AA., Hasıroğlu F., Koşar U., Bilaloğlu P., Günenç MZ. Hormon replasman tedavisi uygulanan kadınlarda mammografik değişiklikler. Klinik Bilimler ve Doktor 7:4; 540-549, 2001.

D8. Önalan G., Günenç Z., Aydogmuş S., Doğulu F., Özsoy M., Kıral M., Gökmen B. The Comparison Hormone Levels In Premenopause Patients Have Undergone Hysterectomy And Bilateral Salpingoopherectomy For Benign Reasons. Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM). Vol; 7 No: 2 ; 124-131, 2001.

D9. Kelekçi S., Aydoğmuş S., Günenç Z., Gökmen B., Ektopik gebeliğin konservatif tedavisinde Laparoskopik ve laparotomik lineer salpingotominin karşılaştırılması. T.Klin. Jinekol. Obst. 11;33-36, 2001.

D10. Günenç Z., Aydogmuş S., Önalan G., Özsoy M., Gündüz G., Doğulu F., Gökmen B. Diagnostic Values of Hysterosalpingography, Laparoscopy and Hysteroscopy. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM) . Vol:6 No: 1, 2000.

D11. Günenç Z., Önalan G., Aydoğmuş S., Özsoy M., Turgut M., Gökmen B. Effectiveness of LUNA Evaluated with Visual Analog Scala. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM) Vol:6 No: 3. 2000.

D12. Günenç Z. , Önalan G., Aydogmuş S., Türk S., Çamdere H., Doğulu F., Gökmen B. In Determination of Fetal Wellbeing Correlation of Predictivity of Biophysic Profile With Apgar Findings. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine (GORM )Vol;6 No;1. 2000.

D13. Günenç Z., Aydoğmuş S., Önalan G., Özsoy M., Doğulu F., Gökmen B. Benign Over kistlerinin laparoskopik tedavisi . Gülhane Tıp Dergisi 42 :3; 240-244, 2000.

D14. Gökmen B.,Yalvaç S.,Günenç Z, Süer Ş.,Oral kontraseptiflerin Lipid Metabolizması Üzerindeki Etkileri. Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler. Cilt 1. Sayı 1. Sayfa 57-61 1990.

D15. Gökmen B., Günenç Z., Yalvaç s., Prematür Membran Rüptüründeki Konservatif Yaklaşım ve Klinik Sonuçlar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Vol:3 Sayı:4 1989.

D16. Gökmen B., Günenç Z. Pitüiter Mikroadenomlu 10 Vakanın Gebelikleri Süresince İzlenmesi. Medial Kadın Doğum Dergisi 1990.

D17. Gökmen B., Yorulmaz S., Günenç Z., Postterm Olgularda Rutin Travay İndüksiyonu ve Konservatif Yaklaşımın Fetal ve Maternal Sonuçlarının Değerlendirilmesi Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Vol:4 No:1 Sayfa: 30-33, 1990.

D18. Gökmen B, Yalvac S, Günenc Z, Süer S, Oral kontraseptiflerin lipid metabolizması üzerine etkileri Jinekoloji ve Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler. Volüm 3. Sayfa 57-62. 1990

D19. Gökmen B., Günenç Z., Aydoğmuş S.Sezaryen Operasyonlarında Uterus Alt Segmentinin Tek Tabaka Primer Sutür ile Kapatımı ve Postoperatif Meternal Morbidite. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Cilt:22 Sayı:1 1990.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler.:

E1. Günenc Z. 3. Jinekolojik endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı 2010 Bursa Laparoskopik doku çıkarma teknikleri, sütür teknikleri ve laparoskopik lenfadenektomi konularında workshop eğitmenliği

E2. Günenc Z, Bingol B, Celik A, Karaman A, Ünlügedik E, Haliloğlu B, Bozkurt S, Ozekici U. Kornual ektopik gebelik olgularında laparoskopik kornuostomi cerrahi teknik ve takip. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi 2009, Çeşme, İzmir. (sunum)

E3. Çelik A, İlter E, Haliloğlu B, Günenç Z, Küçükaşçı M, Özekici Ü. Konizasyon sonrası incomplet servikal stenoz, olgu sunumu. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, Ocak, 2009 Bursa (poster).

E4. Haliloğlu B, Çelik A, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Bakırlı rahim içi araç ve levonorgestrel içeren rahim içi araç kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin karşılaştırılması. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Kıbrıs, 2009 (poster).

E5. Haliloğlu B, Çelik A, Ünlügedik E, Yücel E, Günenç Z, Bozkurt S, Özekici Ü. Rahim içi araç kullanan hastalarda uterin arter Doppler indekslerinin menoraji ile ilişkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Kıbrıs, 2009 (poster).

E6. Günenç MZ, Histeroskopi, 2. Jinekolojik Endoskopik Sempozyum ve Çalıştayı, Kursiyerler Pratik Eğitim operatorü (Workshop). 17-20 Ocak 2008 Uludağ Kış Kongresi. (workshop eğitmenliği)

E7. Günenc MZ, Bingol B; Karaman Y. Laparoscopy in cornual pregnancy with a trophoblastic disease, a case report. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2006 (poster).

E8. Günenç MZ İnfertilitenin cerrahi tedavisi, günümüzde indikasyonlar ve yöntemler. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Asistan Eğitimi Toplantıları 5. 8 Kasım 2003 Hacettepe Üniversitesi, Ankara (sunum).

E9. Günenç MZ. Her yönüyle abortuslar. Ankara Jinekoloji Derneği Bilimsel Toplantıları 26 Aralık 2002, Ankara.(sunum).

E10. Yazar D., Aydoğmuş S., Kelekçi S., Günenç M.Z., Kılınç Z., Gökmen B. Düşük doz bir oral kontraseptifin SHBG ve Testosteron düzeylerine etkisi T.J.O.D. 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 1995. (sunum).

E11. İnan İ, Gökmen B., Aydoğmuş S., Kelekçi S., Günenç Z., Özsoy M.,Atasever M. . Kronik Pelvik ağrıda LUNA sonuçlarımız T.J.D. 1. Uluslarası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 1995 (sunum)

E12. Kelekçi S., Aydoğmuş S., Günenç Z., Yazar D., Aydoğmuş H., Özdöl M.Gökmen B., Over kistlerinin laparoskopik tedavisi. T.J.D. 1. Uluslarası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 1995 (sunum).

E13. Aydoğmuş S., Kelekçi S., Gökmen B., Çakıcı C., Günenç Z., Ateş C. Ektopik gebeliğin konservatif tedavisinde laparoskopik ve laparotomik lineer salpingotominin karşılaştırılması. T.J.D. 1. Uluslarası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 1995 (sunum)

E14.Tamaç N., Dorak C., Küçükyılmaz H., Günenç Z.,Süer Ş. Osteogenezis imperfektanın ultrasonografik tanısı. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya 1989.(poster)

E15. Gökmen B, Şenyurt H, Günenç Z. Uterin septalı olgularda Histeroskopik metroplasti sonuçlarımız. İnfertilite Kongresi Antalya 1989 (sunum)

E16. Gökmen B., Günenç Z İnfertil olgularda myomektomi. İnfertilite Kongresi Antalya 1989 (sunum)

Katılınan Kongre, Sempozyum ve Kurslar.:
Yurtdışı Kongreler:.
13. Congress of the European Association of Gyneacologists and Obstetricians (EAGO) May 10-14 1998 Jarusalem / Israel
15. Annual Congress of the ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) Strasbourg France October 5-7 2006
21 st Annual meeting of ESHRE Copenhagen- 19-22 June 2005 Denmark
Sixth World Congress in Fetal Medicine 17-21 June 2007 Cavtat Crotia
22 nd Annual meeting of ESHRE 21 June 2006 Prag Hungary
American Society for Reproductive Medicine 63 rd Annual meeting Washington DC, 2008
Seventh World Congress in Fetal Medicine, June, Sorento, Italy, 2008
18. World Congress Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Chicago, USA, 2008